Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi

T rkiye i S n f Tarihi T rkiye i S n f Tarihi Osmanl dan aT rkiye i S n f Tarihi T rkiye i i s n f n n lkemizin toplumsal ve siyasal ya am na nemli m dahalelerde bulunabilecek g ce eri ti i bir d nemde Osmanl dan g n

 • Title: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi
 • Author: Yıldırım Koç
 • ISBN: 9789756790793
 • Page: 219
 • Format: Paperback
 • T rkiye i S n f Tarihi Osmanl dan 2010 aT rkiye i S n f Tarihi, T rkiye i i s n f n n lkemizin toplumsal ve siyasal ya am na nemli m dahalelerde bulunabilecek g ce eri ti i bir d nemde, Osmanl dan g n m ze toplumsal s n f n yk s n zetleyerek anlat yor.T rkiye i S n f Tarihi bir vg veya yergi kitab olmad Ama , ne oldu nas l oldu ni in oldu soruT rkiye i S n f Tarihi Osmanl dan 2010 aT rkiye i S n f Tarihi, T rkiye i i s n f n n lkemizin toplumsal ve siyasal ya am na nemli m dahalelerde bulunabilecek g ce eri ti i bir d nemde, Osmanl dan g n m ze toplumsal s n f n yk s n zetleyerek anlat yor.T rkiye i S n f Tarihi bir vg veya yergi kitab olmad Ama , ne oldu nas l oldu ni in oldu sorular na yan t aramakt r Ne yaz k ki, yay mlanm i i s n f tarihlerinde bu sorulara verilen yan tlar ok yetersizdir Hem daha genele, hem daha da zele giden, birinci el kaynaklar ok daha fazla kullanan bir ok yeni ara t rman n yap lmas , gelece in in as nda b y k bir potansiyele sahip olan T rkiye i i s n f n n yap s n n ve dinamiklerinin kavranmas na nemli katk larda bulunacakt r.T rkiye i i s n f tarihinin yaz lmas nda, sendikac lar n veya tek tek i ilerin deneyim, g zlem ve an lar son derece nemlidir Ancak i i s n f tarihi bunlar n toplam de ildir T rkiye i i s n f tarihi al malar n n nemli bir b l m , rg tl i ilerin ve eylemlerinin tarihidir Bu tarihin bile ne kadar do ru saptand ve de erlendirildi i tart l r H lbuki T rkiye i i s n f tarihi s n f n b t n n n tarihi olmak durumundad r.Bu nedenle bu kitap, yaln zca sendikal ve bazen siyasal rg tlenmelerin ve eylemlerin de il, i i s n f n n ba ka kimliklerle aidiyetlerle hareket eden di er kesimlerinin de ba ar lar n yan s ra yenilgilerin cesaretin yan s ra korkakl klar n do ru kararlar n yan s ra yanl kararlar n, aldanmalar n, aldat lmalar n dayan man n yan s ra ihanetlerin k sa vadeli ufak hesaplar y z nden uzun vadeli karlar n fed edilmesinin tarihidir.

  • [PDF] Download ✓ Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi | by ↠ Yıldırım Koç
   219 Yıldırım Koç
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi | by ↠ Yıldırım Koç
   Posted by:Yıldırım Koç
   Published :2020-03-23T19:07:20+00:00

  153 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *