Vīramāte

Vīramāte

V ram te Popul r s rakstnieces Dainas Avoti as jaunais rom ns V ram te ir emocion ls v st jums par parastas lauku sievietes Netes bag to dz ves g jumu uz gadsimta v sturisko notikumu fona Tas ir st sts

 • Title: Vīramāte
 • Author: Daina Avotiņa
 • ISBN: 9789934024306
 • Page: 161
 • Format: None
 • Popul r s rakstnieces Dainas Avoti as 1926 jaunais rom ns V ram te ir emocion ls v st jums par parastas lauku sievietes Netes bag to dz ves g jumu uz 20 gadsimta v sturisko notikumu fona.Tas ir st sts par dzimtas m j m, par imeni, par paties m un viltus v rt b m, par cilv ku m a guvumu Ikvienam, kur aj s m j s n ks pasaul , maz taci a b s vi a gar vai s m aPopul r s rakstnieces Dainas Avoti as 1926 jaunais rom ns V ram te ir emocion ls v st jums par parastas lauku sievietes Netes bag to dz ves g jumu uz 20 gadsimta v sturisko notikumu fona.Tas ir st sts par dzimtas m j m, par imeni, par paties m un viltus v rt b m, par cilv ku m a guvumu Ikvienam, kur aj s m j s n ks pasaul , maz taci a b s vi a gar vai s m a s kums Viegli p rredzams, kam r ved s p r t vm ju pagalmu, bet t l k nezin ms, Dieva un Vi a kalpa Likte a vad s uz labu vai aunu.Vi as m ir bijis gana ij lab , ij aun T p d j , iet, bijis vair k, bet cilv kam dv seles miera labad piem t tieksme atcer ties galvenok rt labo.

  • [PDF] Download ✓ Vīramāte | by ✓ Daina Avotiņa
   161 Daina Avotiņa
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Vīramāte | by ✓ Daina Avotiņa
   Posted by:Daina Avotiņa
   Published :2019-09-20T15:09:11+00:00

  774 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *