Svinja je odličan plivač i druge pesme

Svinja je odličan plivač i druge pesme

Svinja je odli an pliva i druge pesme Svinja je odli an pliva i druge pesme predstavlja iri izbor pesama iz onih signalisti kih poetskih anrova koje sam svojevremeno imenovao kao aleatorna tehnolo ka fenomenolo ka kompjuterska varijac

 • Title: Svinja je odličan plivač i druge pesme
 • Author: Miroljub Todorovic
 • ISBN: 9788691057992
 • Page: 299
 • Format: Paperback
 • Svinja je odli an pliva i druge pesme predstavlja iri izbor pesama iz onih signalisti kih poetskih anrova koje sam svojevremeno imenovao kao aleatorna, tehnolo ka, fenomenolo ka, kompjuterska, varijaciona, ready made na ena, gotova i elementarna poezija Ve ina ovih pesni kih oblika definisana je, kako u mojim manifestima i prate im tekstovima, tako i u tekstovima Svinja je odli an pliva i druge pesme predstavlja iri izbor pesama iz onih signalisti kih poetskih anrova koje sam svojevremeno imenovao kao aleatorna, tehnolo ka, fenomenolo ka, kompjuterska, varijaciona, ready made na ena, gotova i elementarna poezija Ve ina ovih pesni kih oblika definisana je, kako u mojim manifestima i prate im tekstovima, tako i u tekstovima esejima prou avalaca i tuma a signalizma Osnovu izbora ine ciklusi iz zbirki Svinja je odli an pliva 1971 , Kiberno 1970 , orba od mozga 1982 i Pucanj u govno 2001 , a pojedine pesme preuzete su jo iz Algola 1980 , Nokauta 1984 , Sremskog evapa 1991 i knjige Chinese erotism 1983 Pesme Jela po porud bini i Jaja na srpski na in , nastale na ene pre etrdesetak godina, ovde se prvi put objavljuju.Izvodi iz kritika preuzeti su iz prikaza zbirki od kojih je na injen ovaj izbor, kao i onih eseja i studija gde su se kriti ki i teorijski tuma ili anrovi signalizma to ih poezija u ovom izboru oli ava.M.T.

  • Free Download [Graphic Novels Book] ☆ Svinja je odličan plivač i druge pesme - by Miroljub Todorovic Æ
   299 Miroljub Todorovic
  • thumbnail Title: Free Download [Graphic Novels Book] ☆ Svinja je odličan plivač i druge pesme - by Miroljub Todorovic Æ
   Posted by:Miroljub Todorovic
   Published :2020-03-20T20:31:51+00:00

  997 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *