Torba od vrbovog pruća

Torba od vrbovog pruća

Torba od vrbovog pru a Knjigu otvaraju dva usmeriva ka mota Onaj Foknerov upu uje ka prividno prikrivenoj avangardnosti ona se najpre i najvi e da uo iti u miksturi ponu enih knji evnih pazli a drugi Ki ov asocira na pr

 • Title: Torba od vrbovog pruća
 • Author: Miroljub Todorovic
 • ISBN: 9788660990206
 • Page: 428
 • Format: Paperback
 • Knjigu otvaraju dva usmeriva ka mota Onaj Foknerov upu uje ka, prividno prikrivenoj, avangardnosti ona se najpre i najvi e da uo iti u miksturi ponu enih knji evnih pazli , a drugi Ki ov asocira na prustovsko o ivljavanje odbeglog vremena i ukazuje i na memoarsku dimenziju koju Todorovi evi tekstovi, ak i kada su dati kao snovi, donose Nikako se ne sme zaborav Knjigu otvaraju dva usmeriva ka mota Onaj Foknerov upu uje ka, prividno prikrivenoj, avangardnosti ona se najpre i najvi e da uo iti u miksturi ponu enih knji evnih pazli , a drugi Ki ov asocira na prustovsko o ivljavanje odbeglog vremena i ukazuje i na memoarsku dimenziju koju Todorovi evi tekstovi, ak i kada su dati kao snovi, donose Nikako se ne sme zaboraviti da ni ta, ak i kada je o tobo njim prakti nim savetima njih moramo i itavati na humornoj, mo da ak i grotesknoj, ravni , ne sme biti pro itano doslovno Todorovi , i signalizam, insistiraju na neprekidnoj igri i apsolutnoj slobodi koja i dopu ta i nala e da se i citirano, dovo enjem u novi kontekst, pro ita novim i isko enim nao arima iz Pogovora Du ana Stojkovi a

  • Ò Torba od vrbovog pruća || ↠ PDF Read by ✓ Miroljub Todorovic
   428 Miroljub Todorovic
  • thumbnail Title: Ò Torba od vrbovog pruća || ↠ PDF Read by ✓ Miroljub Todorovic
   Posted by:Miroljub Todorovic
   Published :2020-03-26T20:33:12+00:00

  687 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *